Jij ‘moet’ een nieuwe website hebben?
Van wie?
Waarom?

Jouw nieuwe is snel brochure ‘nodig’?
Wat is ‘snel’?
Is hij echt ‘nodig’?

Vaak worden communicatiemiddelen ‘ad hoc’ ontwikkeld. Hartstikke leuk want een beetje tijdsdruk werkt lekker. De vraag is alleen of de nieuwe middelen wel echt noodzakelijk zijn en, zo ja, of ze passen binnen het grotere ‘plaatje’.

CombasiQ werkt daarom bij voorkeur vanuit een concept: Hierin stellen we vast wat de totale (!) uitstraling van het bedrijf / het product / de dienst moet zijn. Het concept is de basis waarop we alle volgende stappen baseren en bepaalt de ‘identiteit’ van de afzender.

Het concept wordt doorvertaald in de strategie: Welke boodschap gaan we, in welke vorm, via welke kanalen aan welke doelgroep overbrengen. Door dit goed in kaart te brengen kunnen de vervolgstappen vaak snel(ler) en dus goedko(o)p(er) worden gezet en dat is natuurlijk altijd prettig!