CombasiQ voor het European Rural Parliament

WIE?
Het ‘ERP’ werd in Venhorst (of all places) georganiseerd: Vanuit heel Europa kwamen 400 afgevaardigden naar Brabant om hier drie dagen lang te vergaderen, kennis uit te wisselen en te ervaren hoe in Nederland de plattelands-vraagstukken beantwoord worden.

Vanuit de interationale ‘Steering group’ werd een Nederlands organisatieteam samengesteld waarvan CombasiQ Marketing & Communicatie deel uitmaakte voor zowel de (engelstalige) communicatie naar deelnemers en stakeholders als de nationale communicatie naar inwoners van Venhorst (en ruime omgeving), pers en partners.

 1. Communicatieplan
 2. Huisstijl (specifiek voor deze editie van het Eurpean Rural Parliament)
 3. Interne en externe communicatie over: Organisatie, programma, gastgezinnen, etc
 4. Websites (Engelstalig en Nederlandstalig)
 5. Sociale media (Engelstalig en Nederlandstalig)
 6. Presentaties (gebruikt in de voorbereidingsfase en tijdens het Parliament)
 7. Ondersteunend event-management (zowel mbt uitnodigingen en registratie als tijdens de congresdagen)
 8. Aansturing diverse werkgroepen / algeheel management
 9. Perscontacten
 10. Overleg partners (sponsoren, overheden)
 11. Drukwerk (brochures, dagverslagen, vlaggen, banners, kleding, etc)
 12. Beelden (foto en video)